Instrukcja obsługi

Nawigacja i wyszukiwanie informacji
Nawigację po stronach podmiotowych BIP Stowarzyszenie umożliwia menu przedmiotowe umieszczone na zielonej belce w górnej części strony, które umożliwia dotarcie zainteresowanym do znajdujących się tam sekcji tematycznych.
Powrót do strony głównej BIP Stowarzyszenie umożliwia wybranie zamieszczonego w górnej części menu nawigacyjnego przycisku Strona główna.
Na stronach BIP Stowarzyszenie dostępne są również dla zainteresowanych: wyszukiwarka
Podstawowe skróty stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia
BIP ? Biuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie ? Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej ?Nadzieja"

Podstawowe skróty stosowane w BIP Stowarzyszenia o charakterze technicznym i informatycznym
KB - kilobajt
MB - megabajt
HTML - HyperText Markup Language, język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby stron internetowych
PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania przy pomocy bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader
DOC - pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie ?do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word (obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie .doc)
XLS - format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format .doc)

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia
Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku).
Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.
Uzupełnieniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia jest strona Stowarzyszenia www.sopnadzieja.pl, na którą serdecznie zapraszamy.