Status prawny

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Nadzieja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) i działa na podstawie:

-Statutu Stowarzyszenia z dnia 9 listopada 2000 r. z póżniejszymi zmianami (2004 i 2011)
-Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz U nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
-Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, 1.

Załączniki do tekstu:

pdf  STATUT (tekst jednolity z 21 marca2011)

pdf  KRS

pdf  NIP

pdf  Regulamin subkont

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne corocznie publikuje wykaz organizacji pożytku publicznego na której znajduje się STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ "NADZIEJA" (0000011033)  - Wykaz organizacji pożytku publicznego